24 ثانیه حرف حساب

یک سینه حرف موج زند در دهان ما

یک سینه حرف موج زند در دهان ما

۱-اهل قلم باشی و یک سینه حرف داشته باشی و مجالی اندک و قلمی که همیشه در سایه بوده را…
دکمه بازگشت به بالا