25 اردیبهشت 1401

کوارتر آخر ۱۴۲ – صمد نیکخواه بهرامی

کوارتر آخر ۱۴۲ – صمد نیکخواه بهرامی

صمد نیکخواه: یکی از شانس های من شروع بسکتبال با آقای سعید طاعتی بود. آقای طاعتی بهترین مربی پایه است،…
دکمه بازگشت به بالا