اخبار بسکتبال ایران

ناهید ادیب‌پورخانه بسکتبال ایراناخبار – خانه بسکتبال ایران

سایت خانه بسکتبال ایران؛

ناهید ادیب‌پور بازیکن و مربی تیم ملی بسکتبال.
(عکس ایستاده از راست: ثریا بختیار (مربی)، فرانک طیاری، ناهید ادیب‌پور، هما گودرزی و فتانه ملک. نشسته از راست: چیترا دادخواه، بهشته فرامرزی، فاطمه خدایی، فروزنده سماوات و شعله ضیایی / عکس از کتاب یادبود ثریا بختیار).


ناهید ادیب‌پور از بازیکنانی است که علاوه بـر سـوابق بـازیکنی، در مربیگـری، کارهـای اجرایی و دانشگاهی پیشینه‌ای طولانی دارد. وی در روز ۱۲ آبـان ۱۳۴۲ بـه دنیـا آمـد. پدرش از کشتی‌گیران بنام ملایر بود. با شروع تحصـیلات در دور ه ابتـدایی، در کارهـای گروهی مشارکت داشت و عضو گروه پیشاهنگی مدرسه شد.

در مقطع راهنمایی و در سـال ۱۳۵۷، بسـکتبال را شـروع کـرد و بـه عضـویت تـیم مدرسه درآمد. فعالیت با این تیم به قهرمـانی در ناحیـه ۱۶ تهـران انجامیـد. همچنـین عضویت در تیم ناحیه ۱۶ که خانم مشفق مربیگری آن را بر عهده داشت.

پیگیری جدی‌تر تمرینات بسکتبال توسط ناهید ادیب‌پور، در سال ۱۳۵۸ و زیر نظـر ثریا بختیار انجام شد. پس از سال‌ها تمرین با وجود محدودیت برای مسـابقات دختـران، سرانجام در سال ۱۳۶۴، ناهید ادیب‌پور در یک دوره مسـابقات بـین‌المللـی جوانـان بـه همراه تیم منتخب ایران به میدان رفت و به مقام قهرمانی دست یافت.

موفقیت‌های وی بعد از قهرمانی در مسابقات باشگاههای تهران به همراه تـیم پیـام و مربیگری بختیار در سال ۱۳۶۵، یکی بعد از دیگری دنبال شد و با یک قهرمانی دیگر در مسابقات تهران و قبولی در رشته مدیریت دانشگاه اصـفهان در سـال ۱۳۶۷ ادامـه پیـدا کرد.

بازی‌های بسکتبال در دهه ۶۰، منجر به انتقال او از اصفهان به دانشگاه الزهرا تهـران شد و وی به دلیل عضویت در تیم ملی بسکتبال بانوان ایران در سال ۱۳۶۸، تحصـیلات خود را در این دانشگاه ادامه داد. نخستین بازی ملی ادیب‌پور مقابل تیم سریلانکا برگزار شد.

سال ۱۳۷۱، در دومین دوره مسابقات المپیاد دانشگاهی به میزبانی دانشـگاه الزهـرا، به همراه تیمش قهرمانی در دانشگاههای سراسر کشور را کسب کرد.

وی در مسابقات المپیاد دانشگاهی در سـال ۱۳۷۲ در کرمان علاوه بر کسب یک قهرمانی دیگر، در مسـابقات پرتـاب آزاد نیز در بین بازیکنان دانشگاههای سراسر کشور مقـام اول را بـه دسـت آورد و بـا دو مدال به خانه برگشت.

برخی عناوین کسب شده توسط ناهید ادیب‌پور:

قهرمانی با تیم تهران در مسابقات قهرمانی ایران (۱۳۷۲).
شرکت در اولین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با تیم ملی و کسب مقـام سـوم در سال ۱۳۷۲.
کسب مقام دوم با تیم ملی در مسابقات بین‌المللی دهه فجر (۱۳۷۲).
عضویت در تیم ملی دانشجویان در اولین دوره همبستگی دانشـجویان کشـورهای اسلامی (۱۳۷۳).

ناهید ادیب‌پور در سال‌های دهه ۷۰ با کسب عناوین مختلف قهرمانی به صورت تیمی و فردی (مسابقات پرتاب آزاد)، از بازیکنان پرآوازه بسکتبال بود. وی علاوه بر شرکت در تمرینات تیم پیام، در تیم دماوند مربیگری می‌کرد و در سال ۱۳۷۶، بـه همـراه یکـی از بازیکنان این تیم، پروانه عباسی، بازیکنان تیم ملی بسـکتبال در بـازیهـای کشـورهای‌ اسلامی در سال ۱۹۹۷ بودند و قهرمان این رقابت‌ها شدند.

از هم‌تیمی‌های صاحب نام وی می‌توان از فرانک طیاری، فروزنده سـماوات و سمانه عبداللهی نام برد. وی که از سال ۱۳۶۴ همزمان با بازیکنی در تیم پیام، فعالیت  مربیگری را با آموزش به بازیکنان مستعد آغاز کرده بود، تیم دماوند را پایه‌گـذاری کـرد که به گفته خودش سمبل پایداری، استقامت و بلندترین قله و نماد کشور اسـت. حتـی لباس تیمش را به رنگ زرد و با امید به داشتن بازیکنـان طلایـی انتخـاب کـرد. دیـری نگذشت که بیشتر شاگردانش ملی‌پوش شدند. همینطـور  مربـی یـا داور.
مثـل؛ نسـرین فدایی، مریم صابری، پوران عباسی، پروانه عباسی، شایسته متشرعی، ندا شامرانی، مـریم رشیدی، مژگان حیدری و شمسی شکری.

تیم‌های دماوند و پیام هر دو در مسـابقات دسـته یـک باشـگاههـای  تهـران حضـور داشتند.

علاوه بر آن از سال ۱۳۷۳ با مربیگری در تیم‌های منتخب جوانـان تهـران در سـطح مربیان بسکتبال کشور بیشتر شناخته شد.

مربیگری در تیم نفت تهران، تجربه جدید ادیب‌پور در سـال ۱۳۷۷ بـود کـه او را از دماوند، روانه تیم‌های سرشناس باشگاهی از جمله هما  کرد. مـریم جمشـیدی، فریبـا پرویزی، راحله مشحون، پرشنگ دوکوهکی، پرسـتو دوکـوهکی، سـارا پورجـانکی، سـارا مرشدی، غزال فدایی‌نژاد، مهشید عماد و الهام نجفی از بازیکنان جـوان او در تـیم نفـت بودند. از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ برای او با یک نایب قهرمـانی و دو قهرمـانی بـا تـیم همـا گذشت.

ادیب‌پور در سومین دوره بازی‌های کشـورهای اسـلامی در سـال ۲۰۰۱، بـه افتخـار مربیگری تیم ملی نائل آمد. وی به همراه اعضای تیم، مقام اول ایـن دوره از  بـازی‌هـا را جلوی نام ایران نوشت. از نکات برجسته در ایـن دوره، حضـور چهـار بـازیکن ادیـب‌پـور (متشرعی، پروانه عباسی، ندا شامرانی و شمسی شکری) در تیم ملی بسکتبال بانوان بود.

مربیگری ناهید ادیب‌پور در تیم‌های هما، دماوند (پس از کناره‌گیری از مربیگری، این تیم را به ثریا بختیار واگذار کرد) و شهرداری تهران ادامه یافت تا اینکه در سال ۱۳۸۷ با تیم شهرداری مقابل تیم باشگاه الهلال امارات در یک مسابقه دوستانه قـرار گرفـت. وی در سال ۱۳۸۸، مربی تیم فولاد مبارکه سـپاهان اصـفهان شـد و بـا ایـن تـیم بـه مقـام نایب قهرمانی سوپر لیگ بانوان نائل آمد.

مربیگری در گاز تهران (دو دوره) و کرمان، از دیگر سوابق ادیب‌پور در دهه ۹۰ است.

وی علاوه بر مربیگری از سال ۱۳۸۰، مدرسی بسکتبال را آغاز کرد و چنـد دوره بـه کلاس‌های تربیت مدرسان بسکتبال دعوت شد.

ادیب‌پور از سال ۱۳۸۴ (با یک سال وقفه در سال ۱۳۹۷)، سال‌ها مسـئول انجمـن بسکتبال شهرداری تهران بود.
وی یکی از پیشگامان برگـزاری بسـکتبال سـه نفـره بانوان در سال ۱۳۸۴ بود. ادیب‌پور نزدیک به دو دهه ، مدرس «دانشکده تربیت بدنی دانشـگاه تربیـت دبیـر» شهید رجایی است.

ادیب‌پور در سال ۱۳۸۹، همزمان با مسابقات جهانی بسکتبال در ترکیه (۲۰۱۰)، در کلینیک بین‌المللی مربیگری بسکتبال این کشور شرکت کـرد کـه بـرای او آمـوزه‌هـای تازه‌ای از روش‌های حمله و دفاع در بسکتبال داشت.

تنظیم آیین‌نامه مسابقات بسکتبال خانواده، به منظور ترغیـب اعضـای خـانواده‌هـای ورزشکاران به ورزش و با هدف ایجاد ارتبـاط  عمیـق  و همبسـتگی  بـین آنـان، از جملـه کارهای ادیب‌پور است که در سال ۱۳۹۲ توسط شهرداری تهران اجرایـی شـد و سـپس سایر انجمن‌های ورزشی نیز ملزم به اجرای این برنامه شدند.

دهه ۹۰ را باید عـلاوه بـر مربیگـری ادیـب‌پـور، دوران شـکوفایی وی در تحصـیلات (دکترای تربیت بدنی)، مدرسی کلاس‌هـای مربیگـری، مسـئولیت‌هـای مختلـف اجرایـی شامل دبیر انجمن بسکتبال ورزش کارگری، دانشـگاههـای علـوم پزشـکی، مـدیر گـروه تربیت بدنی دانشکده علوم ورزشـی دانشـگاه تربیـت دبیـر شـهید رجـایی، ریاسـت اداره تربیت بدنی دانشگاه و … قلمداد کرد.

از ناهید ادیب‌پور بسکتبالیست ملی‌پوش دهه‌های ۶۰ و ۷۰، در سال ۱۳۹۵ به عنوان استاد نمونه دانشگاه تقدیر به عمل آمد.

فعالیت‌های علمی ادیب‌پور که مرتبط با بسکتبال است:

– بیش از ۱۵ مقاله برای مجلات و همـایش‌هـا و مجـری  ۵ طـرح  پژوهشـی شـامل؛ ویژگی‌های آنتروپومتریک و عوامل آمادگی جسمانی به عنوان عوامـل پـیش بـین شـوت بسکتبال در دختران بسکتبالیست نخبه.  تـأثیر  تمرینـات  ترکیبـی پلایومتریـک  و وزنـه. تمرینی بر افزایش پرش عمودی دختران بسکتبالیست. تدوین چـارچوبی  بـرای  انتخـاب  مربیان تیم‌های ملی بسکتبال (تز دکتری).

وی در حال حاضر نایب رئیس بخش زنان هیئت بسکتبال استان تهران است.

قسمت‌هایی از زندگی ناهید ادیب‌پور برگرفته از کتاب «داستان یک قرن» نوشته افشین رضاپور.    

نوشته ناهید ادیب‌پور * خانه بسکتبال ایران پایگاه تخصصی بسکتبال *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا