اخبار بسکتبال ایران

برنامه شماره ۲۱ رادیو بسکتبال ایران – بسکتبال باشگاه‌هاى ایرانخانه بسکتبال ایراناخبار – خانه بسکتبال ایران


Warning: Undefined variable $author_details in /home/gitkdukq/public_html/wp-content/plugins/wp-user-profile-avatar/templates/wp-author-box-social-info.php on line 87

برنامه شماره ۲۱ رادیو بسکتبال ایران از سایت پخش میشه

امشب ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ – برنامۀ شمارۀ ۲۱ از سایت خانه بسکتبال ایران

صدای ما فراتر از خانه ما

موضوع : بسکتبال باشگاه‌هاى ایران

رادیو بسکتبال

تهیه کننده : احسان امیرى
اجرا: مهراد خورشیدى

در این برنامه مى شنوید:

تحلیلى بازى چهارم فینال شهردارى و مهرام علیرضا امیرى

این برنامه چهل دقیقه‌ای با مسائل روز بسکتبال ایران و جهان تقدیم شما می شود.

هندآف با نگاهى به زندگى استیو نش با صداى محسن مظفرى افشار از کانادا

فلسفه بسکتبال

احسان امیرى

در حومه خاطرات رضا طاهرى این هفته با آلک پطروسیان مربى ایرانى در لس آنجلس

اخبارى از آخرین وضعیت روستوک در بوندسلیگاى دو آلمان

تایم اوت با صداى محمدحسن واحد و نگاهى به یورولیگ

رادیو بسکتبال را از سایت خانه بسکتبال ایران بشنوید
صدای ما فراتر از خانه ماست

در حومه خاطرات آلک پطروسیان

برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران
برنامه شماره 21 رادیو بسکتبال ایران - بسکتبال باشگاه‌هاى ایران

بسکتبال؛ آغاز یک فلسفه

نوشته: افشین رضاپور

جیمز نای اسمیت که ۱۳۰ سال پیش بسکتبال را ابداع کرد، یک «فیلسوف» بود. این بازی باشکوه برای کشورها، دانشجویان و سطح حرفه‌ای برگزیده شد و با گذشت چندین دهه با «مجیک جانسون جادوگر» و «مایکل جردن پرنده» به حیاتش ادامه داد، و با «لبران جیمز» ادامه دارد.

شما تاکنون همه چیز را در بسکتبال دیده‌اید اما بیرون از زمین بازی چیزهایی هستند که شاید قابل رویت نباشند اما وجود دارند:

«فلاسفه‌ای که مفاهیم خود را به اشتراک می‌گذارند».

احساسات مردم، احترام آنها به بازی و نظریه‌ها و استدلال‌ها، یک مفهوم هیجان‌انگیز را برای تجزیه و تحلیل ایجاد کرده است. همانگونه که بازی در تابلوی امتیازات پیش می‌رود، فیلسوفان نیز شما را سوار بر هیجان می‌کنند. به طور مثال، کسانی هستند که همیشه فکر می‌کنند بسکتبال با «کمونیسم» مرتبط است یا حرف زدن در مورد حلقه‌ها و «پیشگامان قدرت» که برای شناخت قدرت در بسکتبال، بررسی آثار ارسطو به ما کمک می‌کند.

قدرت در قالب تشکیلاتی که ارسطو در رسالۀ سیاست، وظایف و ماهیت‌اش شرح می‌دهد، امری مطلوب و پسندیده است.

در آثار ارسطو آن چیزی که درباره «قدرت» به چشم می‌خورد این است که؛

«هر جامعه‌ای به این منظور که سودی به اعضای خود برساند، تأسیس شده است زیرا که فعالیت افراد بشر همواره به این قصد صورت می‌گیرد که آنچه را متضمن خیر و صلاح آن هاست، به دست آورد».

در نگاه «فوکو»، متفکر معاصر فرانسوی که بهترین تعریف را در عصر حاضر از «قدرت» ارائه می‌دهد، می‌توان ورزش را ابزار دیگری برای قدرت تلقی کرد زیرا نهاد ورزش در جوامع مرکزی یا مدرن، همواره در حال بازتولید از طریق دیگر نهادهای اقتصاد، فرهنگ و سیاست بوده و روی کشورهای پیرامونی تأثیر گذاشته است.

فوکو به رابطۀ قدرت اعتقاد دارد و ورزش در هر کدام از این ساختارها همان قدرت است با ابزارهای دیگر.

سیزده سال بعد از ابداع بسکتبال، ادوین هندرسون ملقب به «پدربزرگ بسکتبال سیاه»، نخستین بار بسکتبال را برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار به شیوۀ سازمان یافته‌ای معرفی کرد. او بسکتبال را فقط در مفهوم بسکتبال نمی‌خواست بلکه بسکتبال، پیش بینیِ ابزار مناسب برای «قدرت سیاهان»، در حقوق مدنی بود.

بسکتبال در تعریف «قدرت سیاهان» به عنوان ابزاری فقط برای سلامت عمومی نبود بلکه رقابت‌های آنها با دانشکده‌های سفید، بسیاری از کلیشه‌های منفی را که در برخورد با سیاهان دیده می‌شد، از بین برد. زیرا تعبیر دیگری که ما از ورزش داریم برخلاف نهادهای سیاست و اقتصاد، مسابقه فرصتی عادلانه برای موفقیت خواهد بود.

فلسفۀ بسکتبال کاملاً متفاوت با هر کتابی است که شما تاکنون در این زمینه باز کرده‌اید. در تاریخ این ورزش از همان سال‌های ۱۹۰۴ یا بعدها در نیویورک با هارلم، مشاهده می‌کنید که بسکتبال نقش مهمی در آمریکا ایفا کرده است. مهمترین نقش بسکتبال در جامعۀ آمریکایی، «فرهنگ» است که هر سال بزرگ‌تر شده است و به امروز رسیده و مدام خود را بازتولید می‌کند.

بسکتبال یک بازی با کیفیت بالا و با ظرافت بسیار جذاب که توضیح می‌دهد چرا بسکتبال با فرهنگ مردمی همخوانی دارد.

ورزش، ویترینی در فرهنگ است و کشوری مثل آمریکا، به دلیل ویژگی‌های بسکتبال در مقولۀ فرهنگی، نقش بسکتبال را در دوام رفتاری جامعه مؤثر یافته‌اند و از مفهوم تا عملکرد، به پیوند اجتماعات با بسکتبال توجه دارند.

ضمن تشکر از بازدید شما، خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر و رسیدن به اهداف عالی سایت، تیم خانه بسکتبال ایران را یاری فرمایید.

هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با برطرف نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهای ارزشمند شما در جهت ارائه خدمات بهتر به خانواده بزرگ بسکتبال بکوشیم.

به این مطلب امتیاز دهید!

[کل: ۰ میانگین: ۰]

نوشته برنامه شماره ۲۱ رادیو بسکتبال ایران – بسکتبال باشگاه‌هاى ایران اولین بار در خانه بسکتبال ایران. پدیدار شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا